Jespers mening om..

Billeder af forskelligt hejs...?

Kampsport og vold

Meningerne om hvorvidt kampsport fremmer eller forebygger vold har gennem tiden været genstand for forskellige opfattelser, lige fra at forbyde kampsport for menigmand til at indføre kampsport som liniefag på seminarier.

Flere, bl.a. professor i jura, Vagn Greve anser kampsport som en af de afgørende årsager til den farlige vold der desværre figurerer for meget i medierne for tiden. Jeg vil gerne sætte spørgsmålstegn ved disse udsagn, blandt andet set i lyset af episoder i forbindelse med ishockey, fodbold og desværre, også i forbindelse med kvindehåndbold.

Spørgsmålet er om ikke disse holdsport er et udtryk for kampsport, måske mere end kampsport selv, eller nærmere et udtryk for stammekrig. Ser man nærmere på udsmykninger (krigsmaling) og bannere (krigsfaner) kunne man fristes til at tro mere på dette udsagn end på selve kampsportens skadelige virkning.

Så, spørgsmålet er, skal vi ikke forbyde holdsport, nu vi er i gang med riven ?

Det ovenstående skal kun ses som ren hypotese, men er ikke desto mindre fuldt på højde med Hr. Greves artikler, såvel analysemæssigt som værdimæssigt.

Apropos analyse, så må vi, ud over det tidligere nævnte, prøve at analysere os ind på kampsports indflydelse på voldsbølger, såvel positiv som negativ, om nogen indflydelse overhovedet.

For at kunne udarbejde en analyse, må vi samle en givet mængde data til bearbejdelse, hvilket givetvis vil blive en vanskelig og omfattende opgave, hvis overhovedet mulig. Jeg tror ikke at der er data nok til at udarbejde en tilfredsstillende analyse og så er vi tilbage til rene hypoteser, eller indicier, for at blive i »lovsprog« og det er jo svært at dømme udelukkende på indicier.

I det efterfølgende vil jeg komme ind på en del personlige betragtninger i forbindelse med medierne og Hr. Greves sammenkædning af den øgede brug af farlig vold og udøvere af kampsport.

Årsager

Skolegardens hierarki

For at kunne lære grænser og regler, er det vigtig at de unge føler disse grænser og regler, ikke kun hører om dem. Slagsmålene i skolegården var, hvor uhensigtsmæssige de end måtte forekomme, væsentlig normdannende i det sociale hierarki der eksisterede i skolegården. Disse slagsmål var også medvirkende til at indøve uskrevne normer og regler for god opførsel under et slagsmål (man måtte ikke bruge »tøsekneb«, man måtte ikke sparke og man måtte ikke slå en der lagde ned).

Hvor uhensigtsmæssigt og groft dette end må forekomme, er det dog medvirkende til den første normdannelse og opdragelse på dette grænseområde. En naturlig følge må så være at udbygge normerne og forbedre den videre opdragelse.

Effekten af forbud

Kampsport som undervisning i konfliktbehandling

Det er netop her den organiserede kampsport kommer ind i billedet som opdragende faktor. Hvis Hr. Greve havde givet sig tid til at undersøge de faktiske forhold omkring organiseret kampsport før han udtalte sig, ville han have konstateret effekten af det strukturerede hierarki og den høje grad af disciplin der er fremherskende i disse sportsgrene.

Bevidstgørelse om, og en decideret indlæring i metoder til håndtering af en voldelig konflikt på den mest hensigtsmæssige måde, er kampsports fornemmeste opgave. Gennem denne indlæring opnår udøveren en større selvsikkerhed og selvdisciplin og derigennem de bedste forudsætninger for at undgå voldelig konfrontation.

Nutidens mangel på denne indlæring er i mine øjne en væsentlig årsag til det ekstreme reaktionsmønster som gennem 80érne og 90érne ofte har fået fatale følger.

Vigtigheden af bevidsthed om dødens nærhed

Ekstremernes tid

Netop den for nævnte mangel på realistisk viden om, og fornemmelse af døden, kan være en af grundene til den store tiltrækningskraft ekstreme former for fysisk udfoldelse har i dag. Elastikspring, klatrevægge, snowboards, hanggliding osv. Disse ekstremer er blandt andet opstået ud fra behovet for at bryder grænser. Mennesket har altid haft et stort ønske om at bryde grænser, og eftersom alle bjerge efterhånden er besteget, alle dele af verden er udforsket og de fleste rekorder har opnået grænserne for det fysisk mulige har behovet for nye udfordringer presset sig på i stadig større grad. Nutidens løsen er »Extreme«.

Dette ønske om konstante udfordringer af fysisk karakter hænger også i stor grad sammen med et behov for at føle at man lever, hvilket igen kan bringe os tilbage til de positive aspekter i kampsport.

Fordele ved kampsport

 

Enkel Top Bred Grå Sort Hvid Kort Rød Streg Kasse